ข้อกำหนด & เงื่อนไข - VOdds

การเข้าถึงหรือการใช้แพลตฟอร์มการเดิมพัน ("แพลตฟอร์ม") ผ่านทางเว็บไซต์นี้ (ซึ่งคือเว็บไซต์ www.vodds.com) ถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในที่นี้ ("ข้อกำหนดในการให้บริการ"), ซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่จัดการส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่าง Ole Group International Limited ("Ole Group") กับคุณในเว็บไซต์นี้ หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานคุณต้องงดการใช้เว็บไซต์ของเราในทันที

Ole Group International Limited ทะเบียนหมายเลข BVI: 1582237 ได้รับการจัดตั้งและดำเนินการตามกฎหมายของหมู่เกาะเวอร์จินของอังกฤษโดยมีที่อยู่ บริษัท Morgan Morgan, PO Box 958, Pasea Estate, Road Town, Tortola, หมู่เกาะบริติชเวอร์จินและ ปฏิบัติการภายใต้หมายเลขใบอนุญาต 17-0029-RE ที่ออกโดย บริษัท เกมฟิลิปปินส์และสวนสนุก (PAGCOR)

อธิบายศัพท์

คำว่า 'Ole Group' หรือ 'พวกเรา' หรือ 'เรา' หมายถึงเจ้าของเว็บไซต์ คำว่า 'คุณ' หมายถึงผู้ใช้หรือผู้ชมเว็บไซต์ของเรา

เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม

เราให้บริการโดยการเป็นตัวกลางในการเดิมเท่านั้น การใช้แพลตฟอร์มจะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นได้โดยรวมตามสปอร์ตบุ๊คที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการเดิมพันของบุคคลที่สามบางราย (“เจ้ามือรับแทง”) การทำธุรกรรมเดิมพันทุกครั้ง (“เดิมพัน”) เกิดระหว่างคุณและเจ้ามือรับแทงเท่านั้น และ Ole Group นั้นจะไม่เข้าร่วมในการเดิมพันเหล่านี้โดยเด็ดขาด Ole Group ไม่ได้ทำหน้าที่หรือรับบทบาทเป็นเจ้ามือรับแทงหรือผู้ประกอบการเดิมพัน

แม้ว่าเราจะใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อให้มั่นใจว่าการวางเดิมพันกับเจ้ามือรับแทงผ่านแพลตฟอร์มนั้นถูกต้อง คุณยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของการเดิมพันแต่ละครั้ง (“เดิมพัน”) ที่คุณวางกับเจ้ามือรับแทงเหล่านั้น รวมทั้งสถานะและความถูกต้องของพวกเขา และในทุกแง่มุมของการเลือกเดิมพัน คุณยอมรับ (i) ว่าเราไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือมีความรับผิดชอบใด ๆ ในส่วนนี้ และ (ii) เราจะไม่ให้คำแนะนำ, ข้อแนะนำหรือแนวทางอื่นใดเกี่ยวกับการเดิมพัน, บัญชีการเดิมพันหรืออื่น ๆ

คุณเข้าใจดีว่าการใช้แพลตฟอร์มนี้ คุณอนุญาตให้ Ole Group ติดต่อกับเจ้ามือรับแทงในนามของคุณ รวมถึงการเก็บเงินและฝากเงินกับเจ้ามือรับแทงในนามของคุณเช่นกัน คุณยินยอมว่าคุณมีหน้าที่ในการตรวจสอบความมีตัวตน, ความเหมาะสมและความน่าเชื่อถือของเจ้ามือรับแทงแต่ละรายที่เสนอการเดิมพันผ่านแพลตฟอร์ม Ole Group จะไม่รับผิดชอบต่อการตรวจสอบความมีตัวตน, ความเหมาะสมและความน่าเชื่อถือของเจ้ามือรับแทง ท่านยินยอมว่า Ole Group มีสิทธิ์ที่จะใช้ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณ (ไม่ว่าส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นใด) หรือการเดิมพันของคุณ และให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เจ้ามือรับแทงตามคำขอของเจ้ามือรับแทง

เงินฝากและเงินสะสมที่ทำในนามของคุณ

คุณยินยอมและร้องขอให้เราทำหน้าที่ในการรวบรวมและฝากเงินกับเจ้ามือรับแทงในนามของคุณ คุณต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องของจำนวนเงินที่สะสมหรือชำระในนามของคุณ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของการชำระเงินใด ๆ

การเรียกเก็บเงินและการชำระเงินเหล่านี้สามารถทำได้เพียงผ่านช่องทางการชำระเงิน/การสะสม และ/หรือ ตัวแทนที่ได้รับอนุมัติจากเรา เช่น การโอนเงินผ่านสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง SKRILL และ NETELLER คุณจะต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมที่ถูกเรียกเก็บโดยตัวแทนเหล่านี้ และคุณยินยอมว่าเราจะมีสิทธิ์หักค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมดังกล่าวจากเงินจำนวนใดก็ตามที่เรียกเก็บจากคุณหรือชำระเงินโดยคุณ

คุณยินยอมว่า Ole Group จะไม่รับผิดชอบการชำระเงินใด ๆ ให้กับคุณ (แม้ในกรณีที่จำนวนเงินดังกล่าวนั้นถือว่ามาจากคุณบนแพลตฟอร์ม) เว้นแต่ว่าเราได้เก็บเงินดังกล่าวจากเจ้ามือรับแทง เราจะทำการชำระเงิน (ให้กับคุณหรือเจ้ามือรับแทงตามแต่กรณี) ที่เรียกเก็บจากคุณหรือจ่ายโดยคุณไปยังเจ้ามือรับแทงภายใน 7 วันหลังจากที่เราได้รับเงินดังกล่าวจากคุณหรือเจ้ามือรับแทง

การยืนยันการเดิมพัน

คุณยินยอมว่าการเดิมพันใด ๆ ที่ทำผ่านแพลตฟอร์มนี้จะไม่ถูกยืนยัน (รวมถึงจำนวนเงินเดิมพันและอัตราชนะ) จนกว่าคุณจะได้รับการยืนยันจากเจ้ามือรับแทง คุณยอมรับว่าเจ้ามือรับแทงอาจยกเลิกหรือถือว่าเดิมพันใด ๆ เป็นโมฆะได้ตลอดเวลา แม้ว่าจะได้รับการยืนยันว่า “ยืนยัน” บนแพลตฟอร์มก็ตาม Ole Group จะไม่รับผิดชอบในกรณีใดก็ตามที่การเดิมพันถูกยกเลิกหรือถือว่าเป็นโมฆะโดยเจ้ามือรับแทง

ข้อมูลบัญชีและการรักษาความลับ

เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นความลับ (“ข้อมูลที่เป็นความลับ”) ของเรา คุณต้องยินยอมและยอมรับข้อกำหนดในเอกสารนี้ จึงจะได้รับอนุญาตในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว

คุณรับรองว่าข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทั้งหมดของคุณ (“ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ”) ที่ได้ให้แก่เราในแบบฟอร์มการลงทะเบียนเว็บไซต์ที่คุณกรอกและส่งให้เรานั้นมีความถูกต้องและแม่นยำ

คุณรับทราบว่าเราอนุญาตให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์นี้โดยอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้ให้แก่เรา และเราได้ตกลงที่จะให้สิทธิ์การเข้าถึงเว็บไซต์นี้แก่คุณเท่านั้น คุณต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นดูข้อมูลใด ๆ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ และจะต้องมีการดูแลรวมถึงมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องความลับของข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้

แพลตฟอร์มนี้เป็นทรัพย์สินของ Ole Group ซึ่งรวมถึงสิทธิในข้อมูลทั้งหมด(โดยไม่จำกัด), สิทธิในฐานข้อมูล, สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอพิเศษ คุณไม่มีสิทธิในแพลตฟอร์ม

คุณยินยอมที่จะไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกจากเพื่อให้คุณเข้าใจธุรกิจของ Ole Group ด้วยเจตนาที่จะสร้างหรือพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเรา คุณตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับแก่บุคคลอื่น เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องไม่ถูกคัดลอก, พิมพ์หรือส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออื่นใดในการสื่อสารกับบุคคลอื่น

“ข้อมูลที่เป็นความลับ” หมายถึงข้อมูลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ Ole Group ซึ่งรวมถึงเอกสารที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด, ข้อมูลทางเทคนิค, ความลับทางการค้า, องค์ความรู้, การวิจัย, แผนผลิตภัณฑ์, การบริการ, ลูกค้า, ตลาด, ซอฟต์แวร์, สิ่งประดิษฐ์, กระบวนการ, การออกแบบ, ภาพวาด, ข้อมูลเชิงพาณิชย์, ข้อมูลทางการเงิน, และข้อมูลทางเทคนิค, กลยุทธ์ทางธุรกิจ, และข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นสาธารณสมบัติและเป็นเนื้อหาซึ่งควรเก็บไว้เป็นความลับ

คุณรับรองและยอมรับว่า:

ก) คุณจะไม่ใช่แพลตฟอร์มโดยการละเมิดกฎหมาย, ระเบียบข้อบังคับ, หลักจริยธรรม, หลักการปฏิบัติหรือข้อตกลงใด ๆ ต่อบุคคลที่สาม

ข) หากคุณอยู่ในนามส่วนบุคคล คุณรับรองและยืนยันว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี มีจิตใจดีและมีความสามารถในการทำข้อตกลงทางกฎหมายอย่างเต็มที่

ไม่เผยแพร่ ID ผู้ใช้หรือรหัสผ่าน

คุณยินยอมที่จะไม่เผยแพร่หรือเปิดเผย ID ผู้ใช้ (User ID) หรือรหัสผ่าน (Password) ที่ Ole Group ออกให้กับคุณให้แก่บุคคลอื่น และจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าถึงเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา คุณต้องมีความระมัดระวังและใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องความลับของ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านที่ Ole Group ออกให้กับคุณ

เราจะไม่รับผิดชอบหากมีการเข้าถึงข้อมูลของคุณหรือมีการเข้าใช้แพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับอนุญาต และคุณยินยอมที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณพบว่ามีการเข้าใช้แพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อจำกัดการใช้งาน

คุณจะต้องใช้แพลตฟอร์มเพื่อการเดิมพันที่ถูกกฎหมายเท่านั้นและคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้อย่างเคร่งครัด คุณจะไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มนี้ได้หากการใช้งานเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายตามเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่

นอกจากนี้ คุณไม่สามารถ:

ก) ใช้งานอย่างผิดกฎหมายหรือละเมิดข้อบังคับในระดับท้องถิ่น, ระดับประเทศหรือระหว่างประเทศ

ข) ใช้งานอย่างผิดกฎหมายหรือฉ้อโกง หรือใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการละเมิดกฎหมายหรือการฉ้อโกง

ค) ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำร้ายหรือพยายามที่จะทำร้ายผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการกระทำอันเล็กน้อยหรืออาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น

ง) ใช้งานในลักษณะที่อาจจะมีการละเมิดลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความลับทางการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของผู้อื่น

จ) จัดส่งหรือจัดหาโฆษณาหรือโปรโมชันหรือสิ่งใดก็ตามที่เป็นการชักชวนในแบบเดียวกัน (สแปม) โดยไม่ได้รับการร้องขอหรืออนุญาต

ฉ) กระทำการหมิ่นประมาท, ลามกอนาจาร, หยาบคาย, ข่มขู่หรือกระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

ช) จงใจส่งข้อมูลและส่งหรืออัปโหลดเนื้อหาใดก็ตามที่มีไวรัส, โทรจัน, เวิร์ม, ระเบิดเวลา, บอท, keystroke loggers, สปายแวร์, แอดแวร์หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ หรือรหัสคอมพิวเตอร์ที่คล้ายกันซึ่งออกแบบมาเพื่อส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์

ซ) ทำให้เกิดความเสียหาย, ความอันตรายหรือความขัดข้องต่อธุรกิจของเรา ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มและ/หรือธุรกิจหรือกิจกรรมของลูกค้าของเรา หรือเป็นการสร้างเสี่ยงต่อเราหรือลูกค้าของเรา

ไอ) กระทำการที่เป็นการกำหนดผลการแข่งขันกีฬาไว้ล่วงหน้าบางส่วนหรือทั้งหมด (เช่น กระทำการใด ๆ ที่เป็นการล็อคผล)

ญ) จะเดิมพันกับทีมกีฬาใด ๆ ที่ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมคุณมีความสนใจเช่นเป็นพนักงาน, ผู้กำกับ, ประธานกรรมการหรือผู้ถือหุ้น;

ฎ) ใช้วิธีการหรือเทคนิคในการดึงข้อมูลจากแพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเรา (เช่น การดูดข้อมูลหรือการขุดข้อมูล)

ฏ) กระทำการใดๆ ที่หลอกลวง

ฐ) ยับยั้งหรือห้ามผู้อื่นในการใช้หรือเพลิดเพลินกับแพลตฟอร์มของพวกเขา

ฑ) พยายามหรือละเมิดความปลอดภัยหรือมีการขัดขวางการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต (เช่น การเข้าถึงข้อมูลที่คุณไม่ใช่ผู้รับ หรือเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์หรือบัญชีที่คุณไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึงอย่างชัดเจน)

ฒ) ดำเนินการตรวจสอบเครือข่ายเพื่อเป็นการดักข้อมูลที่ไม่ใช่ของคุณ

ณ) หลีกเลี่ยงการตรวจสอบผู้ใช้หรือความปลอดภัยของโฮสต์, เครือข่ายหรือบัญชีใด ๆ

ด) แทรกแซงหรือปฏิเสธบริการแก่ผู้ใช้รายอื่น (เช่น การปฏิเสธการให้บริการ)

ต)ใช้โปรแกรม/สคริปต์/คำสั่งหรือส่งข้อความที่ออกแบบมาเพื่อแทรกแซงหรือยับยั้งการใช้งานของผู้ใช้

ถ) ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง

น) ส่งเมลขยะหรือโฆษณาไปยังบุคคลที่ไม่ได้ร้องขอเนื้อหาดังกล่าว

บ) ส่งออกหรือส่งกลับข้อมูลหรือเนื้อหาที่มีการละเมิดกฎหมายในการส่งออกหรือนำเข้าข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาต, ใบอนุญาตหรือการยกเว้น หรือ;

ป) กระทำการใดที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดในการให้บริการของเรา

คุณมีส่วนรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการเดิมพันและผลกำไร, การขาดทุนและหนี้สินอื่น ๆ ทั้งหมด รวมถึงการเลือกเดิมพัน, ความถูกต้อง, จำนวนเงินเดิมพันและการตั้งค่าและ/หรือวงเงินเดิมพันที่เกี่ยวข้อง (อย่างไม่จำกัด) คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณอาจสูญเสียเงินในการเดิมพันและคุณต้องรับผิดชอบความสูญเสียทั้งหมดอย่างเต็มที่ โดย Ole Group จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียดังกล่าว

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำความเข้าใจเนื้อหาและการทำงานของแพลตฟอร์มรวมถึงความเข้าใจในซอฟต์แวร์ที่เราให้บริการเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนี้

คุณยินยอมว่าคุณจะ:

ก) ก) ให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือกับเราอย่างเต็มที่ในเรื่องข้อกำหนดของแพลตฟอร์มและการตรวจสอบการขัดขวาง, ข้อผิดพลาด, ความขัดข้องหรือประเด็นด้านความปลอดภัย

ข) ให้ข้อมูลและข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นกับเราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการให้บริการนี้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลการเข้าใช้งานที่รักษาความปลอดภัยและอินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานทางธุรกิจ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้นั้นเป็นความจริง, ถูกต้อง, สมบูรณ์และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใด ๆ ในเนื้อหา และ

ค) ทำหน้าที่ของคุณอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ และแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีการละเมิดหรือสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า, ความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวหรือจากการใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาของคุณหรือที่เจ้ามือรับแทงจัดหาให้

โปรดทราบไว้ว่านอกเหนือจากคุณได้รับความยินยอมจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว คุณจะไม่สามารถใช้ข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากเพื่อทำความเข้าใจในธุรกิจของ Ole Group โดยมีเจตนาที่จะสร้างหรือพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเราเท่านั้น คุณไม่ได้รับอนุญาตให้พิมพ์ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์นี้นอกจากได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

การใช้ข้อมูลแพลตฟอร์ม

ข้อมูลบนแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับราคาและปริมาณที่มาจากเจ้ามือรับแทง (‘ข้อเสนอ’) มีไว้ให้ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” อย่างพื้นฐาน Ole Group จะไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว

คุณรับทราบว่าข้อมูลที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มนี้สามารถแก้ไขได้โดยบุคคลที่สาม (เช่น เจ้ามือรับแทง) ได้ตลอดเวลา และยอมรับว่า Ole Group จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดในข้อเสนอพิเศษ คุณยอมรับว่าข้อเสนอพิเศษทั้งหมดเป็นคำเชิญเท่านั้น ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับประกันความพร้อมในการใช้งานหรือสกุลเงินของข้อเสนอพิเศษเมื่อคุณดำเนินการเดิมพันได้

การระงับการใช้งานและการบำรุงรักษา

เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัด, ระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงแพลตฟอร์มได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบ:

ก) หากเราพิจารณาว่ามันเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของคุณหรือของเรา หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม (รวมถึงลูกค้าของเรา) และ/หรือเพื่อปกป้องความปลอดภัย, การทำงานของแพลตฟอร์ม, ระบบของ Ole Group, เครีอข่าย, หรือลูกค้าของเรา

ข) หากคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือหากเราเชื่อว่าคุณได้ฝ่าฝืนหรือกำลังจะฝ่าฝืน

ค) หากคุณไม่ให้ความเกี่ยวกับการสงสัยว่าจะมีการละเมิดหรือมีการละเมิดอย่างแท้จริงในข้อตกลงของเรา หรือ

ง) หากเราจำเป็นต้องทำตามกฎหมายหรือทำตามคำร้องขอจากหน่วยงานในกำกับดูแลหรือหน่วยงานของรัฐ

เราอาจระงับแพลตฟอร์มทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ในการซ่อมแซม, บำรุงรักษาหรือปรับปรุง เราจะแจ้งการระงับให้คุณทราบล่วงหน้าเมื่อทำได้ และกระทำการอย่างเหมาะสมเพื่อระงับการกระทำดังกล่าวให้น้อยที่สุด หากเป็นการระงับที่มีสาเหตุมาจากคุณ การระงับจะไม่ถูกยกเลิกจนกว่าจะมีการแก้ไขจนเป็นที่น่าพอใจ

การเชื่อมโยงไปยังแพลตฟอร์ม/เว็บไซต์

ไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมโยงเนื้อหา, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, เอกสาร, หรือในลักษณะอื่นใดจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่น

เมื่อเข้าถึงเว็บไซต์นี้ผ่านลิงก์จากเว็บไซต์, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสารของบุคคลที่สาม คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการนี้

การแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการจะเผยแพร่ในเว็บไซต์นี้และจะมีผลใช้บังคับทันทีเมื่อมีการเผยแพร่ คุณยอมรับว่าการที่คุณใช้เว็บไซต์นี้หลังจากการเผยแพร่ดังกล่าว คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการของฉบับแก้ไขที่ได้เผยแพร่

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

เราให้บริการเว็บไซต์นี้บนพื้นฐาน "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และจะไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ และปฏิเสธการรับรองและรับประกันดังกล่าวโดยทั้งหมด นอกจากนี้เรายังไม่มีการรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง, ความครบถ้วนสมบูรณ์, หรือความเหมาะสมเกี่ยวกับข้อมูลและกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่ตีพิมพ์ในเว็บไซต์นี้หรือสิ่งที่เรายังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์นี้ ข้อมูลในเว็บไซต์นี้อาจมีความไม่ถูกต้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ คุณยินยอมและยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดที่อยู่บนแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ ความรับผิดชอบทั้งหมดของ Ole Group จะเกิดขึ้นจากความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดดังกล่าวได้รับการยกเว้นอย่างชัดเจนตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนด

Ole Group หรือคณะกรรมการ, พนักงานหรือตัวแทนอื่นใดของบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้ ข้อจำกัดในความรับผิดชอบนี้ครอบคลุมถึงความเสียหายทั้งหมดซึ่งรวมถึงการชดเชย(อย่างไม่จำกัด), การสูญเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม, การสูญหายของข้อมูล, รายได้หรือกำไร, การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินและการเรียกร้องค่าเสียหายของบุคคลที่สาม

ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เงื่อนไขหรือการรับประกันที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะไม่ถูกรวมอยู่ด้วย ในกรณีที่การบังคับใช้กฎหมายส่งผลถึงเงื่อนไขหรือการรับประกันใด ๆ และกฎหมายดังกล่าวห้ามมิให้เรายกเว้นหรือปรับเปลี่ยนการใช้งานหรือความรับผิดชอบของเราภายใต้เงื่อนไขหรือการรับประกันดังกล่าว เงื่อนไขดังกล่าวหรือการรับประกันเหล่านั้นจะถือว่ารวมอยู่ด้วย แต่ความรับผิดชอบของเราเกี่ยวกับการละเมิดข้อกำหนดหรือการรับประกันนั้นถือว่าเป็นข้อจำกัดตามกรณีในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้: (ก) หากการละเมิดนั้นเกี่ยวข้องกับสินค้า (i) การเปลี่ยนสินค้าหรือการจัดหาสินค้าที่เทียบเท่า (ii) การซ่อมแซมสินค้าดังกล่าว (iii) การชำระเงินค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้าหรือการซื้อสินค้าที่เทียบเท่า หรือ (iv) การชำระเงินค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าที่ได้รับ และ (ข) หากการละเมิดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับบริการ (i) การให้บริการอีกครั้ง หรือ (ii) การชำระค่าใช้จ่ายในการให้บริการอีกครั้ง

หากไม่เกี่ยวเนื่องกับกรณีข้างต้น ในกรณีที่ Ole Group ไม่สามารถละเว้นความรับผิดชอบได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณยินยอมว่า Ole Group มีความรับผิดชอบทั้งหมดในสัญญา, การละเมิด (รวมถึงประมาทหรือการละเมิดหน้าที่ตามกฎหมาย), การบิดเบือนข้อเท็จจริง, การชดใช้ค่าเสียหายหรืออื่น ๆ แก่คุณ (ซึ่งรวมถึงผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตรายอื่นบนแพลตฟอร์ม) โดยจะจำกัดอยู่ที่ (i) 15,000 ปอนด์ (15,000 ปอนด์สเตอร์ลิง), หรือ (2) 0.5% ของค่าเฉลี่ยของการเดิมพันต่อการแข่งขันกีฬาในช่วง 6 เดือนก่อนการเกิดเหตุการณ์หรืออุบัติการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าเสียหาย ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าจำนวนเงินใดจะน้อยกว่า

ข้อยกเว้นข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการนี้ไม่ได้เป็นความพยายามที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นภายใต้กฎหมาย ถ้าหากอยู่ในขอบเขตที่ความรับผิดดังกล่าวไม่สามารถยกเว้นตามกฎหมายได้

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายและถือว่าเรา, พนักงานของเรา, ตัวแทน, ผู้ทำสัญญา, และบริษัท ในเครือของเราไม่เป็นภัยต่อการเรียกร้องหรือความต้องการใด ๆ (ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เหมาะสม) ที่ทำโดยบุคคลที่สามที่เกี่ยวเนื่องจากเนื้อหาที่คุณส่ง, โพสท์, หรือใช้งานผ่านเว็บไซต์นี้, การใช้หรือเชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้, การละเมิดเงื่อนไขการใช้งานโดยคุณ, หรือการที่คุณละเมิดสิทธิต่อผู้อื่น

คำเตือนพิเศษ

คุณยินยอมจะปฏิบัติตามข้อตกลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของคุณไม่ผิดกฎหมายหรือถูกห้ามโดยกฎหมายที่บังคับใช้กับคุณ

คุณต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าขั้นตอนที่คุณใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ไม่ได้ทำให้คุณเสี่ยงต่อการถูกไวรัส, รหัสคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายหรือรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณเสียหาย เพื่อให้มีความชัดเจน เราจะไม่รับผิดชอบและไม่ตดลงที่จะมีการป้องกันการแทรกแซงหรือความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของคุณเองซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอื่น ๆ

ความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของโฆษณาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ (รวมถึงการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของผู้โฆษณาเอง) จะเป็นหน้าที่ของผู้ลงโฆษณาเท่านั้น การจัดวางโฆษณาดังกล่าวไม่ได้เป็นคำแนะนำหรือรับรองจากเรา และผู้ลงโฆษณาแต่ละรายต้องรับผิดชอบในการรับรองโฆษณาของตนเอง

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์นี้ (รวมถึงข้อความ, กราฟิก, โลโก้, ไอคอน, การบันทึกเสียง, การผลิตภาพยนตร์/งานนำเสนอและซอฟต์แวร์) เป็นของเราหรือเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานในรูปแบบใด ๆ:

(ก) ดัดแปลง, ทำซ้ำ, เก็บจัด, จำหน่าย, พิมพ์, แสดง, ผลดำเนินการ, เผยแพร่หรือสร้างงานลอกเลียนแบบจากส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ หรือ

(ข) ทำการค้าด้วยข้อมูล, ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้จากส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้โดย

ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

เครื่องหมายการค้า

คำหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่มีสัญลักษณ์ ™ หรือ ® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน เว้นแต่ในกรณที่ระบุไว้ว่าเป็นอย่างอื่น

คุณไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าของเราเพื่อกระทำการใดก็ตามเว้นแต่ได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา:

(ก) ใช้ในเครื่องหมายการค้าของคุณบางส่วนหรือทั้งหมด

(ข) ใช้ในกิจกรรม, ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ใช่ของเรา

(ค) ใช้ในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความสับสน, เข้าใจผิดหรือหลอกลวง

(ง) ใช้ในลักษณะที่ทำให้ข้อมูลของเรา, ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราไม่ถูกต้อง (รวมถึงเว็บไซต์นี้)

เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ (“เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกัน”) ลิงก์ดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกเท่านั้น และเราไม่รับประกันหรือมั่นใจได้ว่าลิงก์ดังกล่าวเป็นมีความปัจจุบันหรือได้รับการปรับปรุงอยู่

เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

ลิงก์ของเรากับลิงก์ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกันไม่ถือว่าเป็นการรับรอง, การอนุมัติหรือคำแนะนำจากเจ้าของหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้น ซึ่งรวมถึงข้อมูลภาพ, กราฟิก, วัสดุ, ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ถูกอ้างถึงหรือมีอยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้น เว้นแต่ในขอบเขตที่กำหนดไว้ในทางตรงกันข้าม

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราทราบดีว่าผู้ใช้ทุกคนต้องการความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ คุณยินยอมว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณและ/หรือการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา แม้ว่าเราจะไม่รวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวตนของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา แต่เราอาจใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานในการรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามกิจกรรมในเว็บไซต์นี้ ซึ่งมันจะทำให้เราเข้าใจได้ดีมากขึ้นว่ามีผู้ใช้เว็บไซต์นี้กี่คน รวมถึงหน้าเว็บไซต์และคุณลักษณะใดที่น่าสนใจสำหรับผู้เข้าชม เราไม่ได้ระบุตัวตนคุณเป็นการส่วนตัวแต่จะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้:

(ก) รายละเอียดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (เช่น ที่อยู่ IP)

(ข) เว็บไซต์ที่แนะนำคุณมาให้เรา (ถ้ามี)

(ค) วันที่และเวลาที่มีการเข้าถึงเพจ

(ง) หน้าเพจหรือหน้าเว็บไซต์ที่คุณร้องขอ

อาจมีบางกรณีที่คุณอาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่คุณมีส่วนร่วมในการสำรวจที่เราได้จัดทำ, การกรอกแบบฟอร์มข้อเสนอแนะหรือส่งอีเมลถึงเรา และในกรณีเหล่านี้คุณก็อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ปรากฏในแบบฟอร์มหรือข้อความ โดยทั่วไปแล้วก็จะเป็นข้อมูล เช่น ชื่อ, ที่อยู่ทางไปรษณีย์, ที่อยู่อีเมล, ประเภทคำขอ, และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อตอบสนองคำขอของคุณ โปรดทราบว่าคุณมีทางเลือกเสมอ ข้อมูลจะไม่ถูกส่งถึงเราจนกว่าคุณจะเลือกที่จะส่ง เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวภายในเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามคำขอหรือเพื่อติดต่อคุณโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ข้อมูลดังกล่าวจะถูกแบ่งปันหรือขายให้กับองค์กรอื่น อย่างไรก็ตาม เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมและบริการใหม่ของเรา ซึ่งแน่นอนว่าคุณอาจเลือกที่จะรับอีเมลจากเราได้ในอนาคตโดยการส่งอีเมลมาให้เราโดยใช้แบบฟอร์มติดต่อทางเว็บไซต์

หากคุณต้องการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกใช้งานในลักษณะที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือเพื่อจุดประสงค์อื่น คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราได้

ในกรณีที่มีการร้องขอให้เราไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะใดก็ตาม เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการปฏิบัติตามคำขอดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราอาจจะยังคงใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ถ้าหาก:

(ก) เราได้แจ้งให้คุณทราบถึงการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลโดยเจตนา และคุณไม่คัดค้านในการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันที่ได้รับการแจ้งดังกล่าว

(ข) เราเชื่อว่าการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลมีความจำเป็นในการช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของรัฐบาลหรือภาครัฐในการปฏิบัติหน้าที่ของตน หรือ

(ค) เราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย

เราจะเก็บรักษาเนื้อหาของอีเมลใด ๆ ที่คุณส่งมา หากเราเชื่อว่าเราต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมอาจนำไปใช้ในการวิเคราะห์ แต่ในกรณีดังกล่าว เรามั่นใจได้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยชื่อบุคคล

คุณมีสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณซึ่งคุณได้ให้ไว้กับเราผ่านทางเว็บไซต์ก่อนหน้านี้ คุณสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลดังกล่าวได้เว้นแต่เราได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เก็บรักษามันไว้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะเผยแพร่การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์นี้ และถือว่าคุณได้ยอมรับนโยบายหลังจากมีการเผยแพร่แล้ว

ความปลอดภัยของข้อมูล

ในการส่งข้อมูลให้กับเราผ่านช่องทางการติดต่อของเราที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับว่าการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้แม้ว่าเราจะพยายามปกป้องข้อมูลดังกล่าวก็ตาม แต่เราไม่รับรองและรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่คุณส่งให้เราได้ ข้อมูลที่ถูกส่งมาถึงเราจะเป็นการส่งโดยที่มีคุณเป็นผู้รับความเสี่ยงเอง อย่างไรก็ตามเมื่อเราได้รับการส่งจากคุณ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว

การยุติการเข้าถึง

เราอาจยุติการเข้าถึงเว็บไซต์นี้กับคุณหรือผู้ใช้อื่น ๆ ได้ในทันทีหรือเมื่อใดก็ตามที่เห็นสมควรโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า คำปฏิเสธความรับผิดของเราจะยังคงมีอยู่แม้ว่าจะมีการยุติการเข้าถึงก็ตาม

กฎหมายที่บังคับใช้

การใช้เว็บไซต์นี้และข้อสงสัยหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้จะถูกตีความตามกฎหมายของอังกฤษ ข้อพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาฉบับนี้ซึ่งรวมถึงคำถามที่เกี่ยวข้องหรือความถูกต้องและการยุติสัญญาจะถูกใช้อ้างอิงและตัดสินโดยกฎอนุญาโตตุลาการของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศลอนดอน (“LCIA Rules”) เมื่อมันได้ถูกบังคับใช้ในกฎใดก็ตามรวมอยู่ในข้อนี้ ศาลอนุญาโตตุลาการจะมีผู้ตัดสินหนึ่งท่านและภาษาของกฎอนุญาโตตุลาการจะเป็นภาษาอังกฤษ

ข้อตกลงและเงื่อนไขจะได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับแปลฉบับแปลฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับใช้