API การเทรดกีฬาที่รวดเร็วที่สุดที่มีอัตราการต่อรองและการเดิมพันแบบเรียลไทม์

UNITY เป็นชื่อของ API

การเทรดกีฬาของเรา โดยมันมีความหมายเช่นเดียวกับชื่อ เนื่องจากเราหวังว่า API ของเราจะสามารถผสมผสานเข้ากับทุกอย่างซึ่งรวมถึงการทำงานตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการทำงานอย่างลงตัวและเป็นหนึ่งเดียวกัน!

ผู้ใช้สามารถผสมผสานรวม API ของเราเข้ากับกลวิธีทางคอมพิวเตอร์และการเทรดโดยอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพหรือนำไปปรับแต่งเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง

คุณสมบัติของ API การเดิมพันและบริการของเราประกอบด้วย:

Low latence Price feed

การแสดงราคาความเร็วสูง + PLACEMENT API

Concise

มีการทำข้อมูลที่กระชับ

Simple and Easy integration

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ง่ายต่อการนำไปบูรณาการ

Technical support

มี REDMINE ที่ทำให้มีประสิทธิภาพทางเทคนิค

Periodical updates and enhancements

มีการปรับปรุงและการพัฒนาอยู่เสมอ

หากต้องการขอสำเนาเอกสารของเรา โปรด ติดต่อเรา.